Nºs DE COMPTES DE LA FUNDACIÓ

 

Caixa de Girona: 2030-0059-74-3300010919

La Caixa: 2100-0042-41-0200490419