El Patronat

 • Sr. Joan Torner Corcoy, president del patronat.
 • Sra. Gemma Viñals Escámez, membre del patronat.
 • Sr. Carles Gallifa Baeza, tresorer del patronat.
 • Sr. Albert Recuero Capdevila, membre del patronat.
 • Sr. Joan Vilalta Martínez, membre del patronat.
 • Sr. Albert Soler Roca, secretari del patronat.
 • Sr. Francesc Anselm Botam Monne,  membre del patronat.

PATRONAT FUNDACIONAL

 • Sr. Joan Torner Corcoy.
 • Sra. Gemma Viñals Escámez.
 • Sr. Manuel Nuri Espadaler.
 • Sra. Maria Dolors Mateu Martínez.