• Sr. Joan Torner Corcoy, president del patronat.
  • Sra. Gemma Viñals Escámez, membre del patronat.
  • Sr. Carles Gallifa Baeza, tresorer del patronat.
  • Sr. Albert Recuero Capdevila, membre del patronat.
  • Sr. Joan Vilalta Martínez, membre del patronat.
  • Sr. Albert Soler Roca, secretari del patronat.
  • Sr. Francesc Anselm Botam Monne,  membre del patronat.

 

PATRONAT FUNDACIONAL

 

  • Sr. Joan Torner Corcoy.
  • Sra. Gemma Viñals Escámez.
  • Sr. Manuel Nuri Espadaler.
  • Sra. Maria Dolors Mateu Martínez.